Trường MG Sơn Trà được thành lập theo Quyết định số 129/QĐ-UBND ngày 14/8/2006 của UBND huyện Bắc Trà My đóng trên địa bàn xã Trà Giáp là huyện miền núi khó khăn của huyện Bắc Trà My. Trải qua quá trình hình thành và phát triển  từ ngôi trường sơ khai với những phòng học tạm bằng tre nứa, gỗ, thì nay trường đã được đầu tư khang trang hơn. Với những phòng học bán kiên cố. Cơ sở vật chất môi trường ngày càng được đầu tư xây dựng nhằm đáp ứng nhu cầu học tập vui chơi của học sinh tại 7 điểm đóng trên 3 thôn của đơn vị.

          Với tinh thần đoàn kết, nỗ lực, nhiệt tình trong công tác đội ngũ CBCCVC của đơn vị cùng nhau phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ qua các năm học. Trở thành ngôi trường lành mạnh, an toàn cho trẻ. Được sự tin yêu của phụ huynh, học sinh tại xã nhà.

         Với mục tiêu dành tất cả cho thế hệ trẻ thơ, đội ngũ CBCCVC cũng nhau đoàn kết nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ của đơn vị, xây dựng ngôi trường " Hạnh phúc"