Trường Mẫu giáo Sơn Trà là trường mầm non đạt chuẩn về chất lượng đội ngũ nhân sự. Với mục tiêu lớn là phát triển tốt nhất về trí tuệ và nhân cách trẻ, Trường Mẫu giáo Sơn Trà xem tri thức của Giáo viên là yêu cầu quan trọng nhất để đạt được mục tiêu này. Mỗi giáo viên tại Trường Mẫu giáo Sơn Trà, trải qua quá trình rèn luyện học tập và tuyển chọn kỹ lưỡng của các bộ phận chuyên môn cấp trên

Tổng số CBCCVC năm học 2021-2022: 16/15 nữ ( Trong đó giáo viên 12/12 nữ)

83,3% giáo viên có bằng Đại học sư phạm  Mầm non,16,7% giáo viên có bằng Cao đẳng sư phạm Mầm non. Bên cạnh đó có các chứng chỉ tin, tiếng Anh và qua các năm được đánh giá chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non

100% giáo viên và  nhân viên có chứng nhận đủ  điều kiện sức khỏe để tham gia chăm sóc trẻ. Với sức trẻ, khỏe, nhiệt tình, năng động, sáng tạo,  yêu trẻ và tuyệt đối tôn trọng đạo đức nghề nghiệp đã xây dựng tập thể trường MG Sơn Trà đoàn kết vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tập thể trường, giáo viên đạt nhiều thành tích trong các năm học