Trải qua quá trình hình thành và phát triển. Hiện nay trường lớp đã được khang trang hơn. Năm học 2021-2022 đơn vị có 14 phòng học với 13 phòng bán kiên cố và 01 phòng tạm nằm rải rác trên 7 điểm trường khác nhau thuộc 3 thôn thuộc xã Trà Giáp.

Cơ sở vật chất, đồ dùng đồ chơi được bổ sung mua sắm hàng năm nhằm đáp ứng nhu cầu học tập, vui chơi của trẻ.